Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach

Anna Młocek
Stanowisko: Kierownik
Nr pokoju: 10
Godziny urzędowania: Pn.7.30.-17.00, Wt-Czw. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.00
Telefon: (32) 328-93-05

Jolanta Uszok
Stanowisko: Zastępca Kierownika
Nr pokoju: 9
Godziny urzędowania: Pn.7.30.-17.00, Wt-Czw. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.00
Telefon: (32) 328-93-05 wew. 26

Małgorzata Boradyn
Stanowisko: Główny Księgowy
Nr pokoju: 11
Godziny urzędowania: Pn.7.30.-17.00, Wt-Czw. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.00
Telefon: (32) 328-93-05 wew. 23

Tomasz Nosalik
Stanowisko: Aplikant Radcowski
Nr pokoju: 4
Godziny urzędowania: Śr-Czw. 8.30-15.30, Pt. 8.30-14.30
Telefon: (32) 328-93-05 wew. 21

Edyta Słoninka
Stanowisko: Koordynator-Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego
Nr pokoju: 4
Godziny urzędowania: Pn.7.30.-17.00, Wt-Czw. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.00
Telefon: (32) 328-93-05 wew. 21

Aleksandra Kubeczko
Stanowisko: Główny Specjalista ds. Pracowniczych
Nr pokoju: 11
Godziny urzędowania: Pn.7.30.-17.00, Wt-Czw. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.00
Telefon: (32) 328-93-05 wew. 23

Grzegorz Wietrzny
Stanowisko: Starszy Inspektor
Nr pokoju: 9
Godziny urzędowania: Pn.7.30.-17.00, Wt-Czw. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.00
Telefon: (32) 328-93-05 wew. 26

Anna Losko-Galbierz
Stanowisko: Specjalista Pracy Socjalnej
Nr pokoju: 8
Godziny urzędowania: Pn.7.30.-17.00, Wt-Czw. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.00
Telefon: (32) 328-93-05 wew. 24

Danuta Przymyk
Stanowisko: Specjalista Pracy Socjalnej
Nr pokoju: 8
Godziny urzędowania: Pn.7.30.-17.00, Wt-Czw. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.00
Telefon: (32) 328-93-05 wew. 24

Halina Kielar
Stanowisko: Specjalista Pracy Socjalnej
Nr pokoju: 8
Godziny urzędowania: Pn.7.30.-17.00, Wt-Czw. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.00
Telefon: (32) 328-93-05 wew. 24

Kalina Knopek
Stanowisko: Pracownik Socjalny
Nr pokoju: 8
Godziny urzędowania: Pn.7.30.-17.00, Wt-Czw. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.00
Telefon: (32) 328-93-05 wew. 24

Lucyna Sosna
Stanowisko: Asystent Rodziny
Nr pokoju: 4
Godziny urzędowania: Pn.7.30.-17.00, Wt-Czw. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.00
Telefon: (32) 328-93-05 wew. 21

Barbara Janota
Stanowisko: Aspirant Pracy Socjalnej
Nr pokoju: 10
Godziny urzędowania: Pn.7.30.-17.00, Wt-Czw. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.00
Telefon: (32) 328-93-05 wew. 25

Weronika Maj
Stanowisko: Aspirant Pracy Socjalnej
Nr pokoju: 10
Godziny urzędowania: Pn.7.30.-17.00, Wt-Czw. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.00
Telefon: (32) 328-93-05 wew. 21

Weronika Kokot
Stanowisko: Księgowa
Nr pokoju: 11
Godziny urzędowania: Pn.7.30.-17.00, Wt-Czw. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.00
Telefon: (32) 328-93-05 wew. 23

Maria Mijalska
Stanowisko: Referent
Nr pokoju: 10
Godziny urzędowania: Pn.7.30.-17.00, Wt-Czw. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.00
Telefon: (32) 328-93-05 wew. 25

Anna Hachuła
Stanowisko: Terapeuta
Nr pokoju: 4
Godziny urzędowania: Pn.7.30.-17.00, Wt-Czw. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.00
Telefon: (32) 328-93-05 wew. 21

Joanna Wójcik
Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

Urszula Urbańczyk
Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

Sabina Szatanik
Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego