Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje, iż osoby posiadające już jedną formę Karty Dużej Rodziny (np. tradycyjną, w postaci plastikowej dyskietki) mogą złożyć wniosek o dodatkową formę KDR (elektroniczną, w formie aplikacji na telefon). Koszt wydania dodatkowej formy KDR wynosi 9,21 zł/szt.

Wyjątek: jeżeli wniosek o przyznanie tradycyjnej KDR był złożony do dnia 31.12.2017r. a wniosek o dodatkową formę KDR zostanie złożony do dnia 31.12.2019r. – wówczas przyznanie dodatkowej formy KDR jest bezpłatne.