Metoda Integracji Sensorycznej (SI) jest jedną z najnowszych kompleksowych metod terapeutycznych w Polsce. Stosowana jest w odniesieniu do dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym, trudnościami w nauce szkolnej i z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Na zajęcia mogą uczęszczać dzieci z całej Gminy Bojszowy. Terapia prowadzona jest indywidualnie i bezpłatnie.

Czym jest Integracja Sensoryczna?

Każdy człowiek posiada siedem zmysłów. Pięć zmysłów, doskonale znanych wszystkim, to: wzrok, słuch, dotyk, węch, smak. Mniej znane, ale bardzo ważne to zmysł równowagi, który odpowiedzialny jest za ruch i równowagę ciała oraz zmysł propriocepcji, który znajduje się w naszych mięśniach, stawach i kończynach.

Dzięki zmysłom odbieramy świat. Otrzymujemy pewną informację, która przekazywana jest do mózgu człowieka. Następnie mózg odpowiednio przetwarza odczytany bodziec, zapisuje go jako doświadczenie i odsyła w postaci reakcji ciała. Jeżeli nasze zmysły działają prawidłowo, chronią nas i pozwalają cieszyć się otoczeniem. Dzięki zmysłom nie musimy na przykład za każdy razem zastanawiać się jak otworzyć drzwi. Za pierwszym razem nasz mózg zapisał tą czynność w swoich doświadczeniach i od tego momentu robimy to automatycznie, używając zmysłów wzroku, dotyku, propriocepcji, równowagi i słuchu.

Zdarza się jednak, że mózg źle odczytuje informacje dostarczane przez zmysły. W rezultacie osoby z tymi zaburzeniami niewłaściwie reagują na zwyczajne doświadczenia. U wielu dzieci nieprawidłowe zachowania oraz trudności w szkole mogą być spowodowane właśnie zaburzeniami w integracji sensorycznej. Dysfunkcje SI mają też negatywny wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

Symptomy, które mogą świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej u dziecka to m.in.:

  • Problemy z koncentracją uwagi;
  • Trudności z zasypianiem;
  • Problemy z nauką szkolną;
  • Niechęć do obcinania włosów, paznokci; czesania włosów;
  • Nadruchliwość lub zbyt mała aktywność;
  • Niezdarność, częste potykanie się, dobijanie do przedmiotów;
  • Problemy z jedzeniem, nietolerowanie niektórych konsystencji;
  • Zaburzenia mowy;
  • Lęk przed wysokością, huśtaniem, kręceniem lub wręcz przeciwnie, domaganie się takich doznań;
  • Słaba świadomość własnego ciała; problemy z koordynacją ruchową.

Jeżeli u dziecka występują tego typu objawy lub inne, mogą świadczyć o zaburzeniach przetwarzania sensorycznego. W tym celu potrzebna jest odpowiednia diagnoza terapeuty oraz terapia integracji sensorycznej.