PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

CELEM OGÓLNYM PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PODPROGRAMU 2019 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020.

Cele szczegółowe:

 • organizacja i koordynacja  sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, zgodnie z zasadami PO PŻ;
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z IP oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ;
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OSÓB DO STATUSU OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCEJ

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu realizacji dystrybucji żywności do:

CARITAS Archidiecezji Katowickiej z siedzibą w Katowicach
40-042, ul. Wita Stwosza 20

albo do Instytucji Zarządzającej

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: styczeń 2020 – wrzesień 2020.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Bojszowy dystrybuowana jest przez CARITAS Archidiecezji Katowickiej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bojszowach, który przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Pomoc żywnościowa przekazywana jest osobom najbardziej potrzebującym w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach w formie paczek żywnościowych
w terminach ustalonych wcześniej z pracownikiem wydającym żywność.

 Paczka żywnościowa składa  się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu. Zestaw artykułów spożywczych dla Podprogramu 2019 obejmuje:

 • groszek z marchewką 3,2 kg,
 • fasola biała 3,2 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • sok jabłkowy 5 l,
 • powidła śliwkowe 1,8 kg,
 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 2,0 kg,
 • ryż biały 3 kg,
 • kasza gryczana 2,0 kg,
 • herbatniki maślane 1,2 kg,
 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,0 kg,
 • gołąbki w sosie pomidorowym 2,55 kg,
 • szynka drobiowa 2,7 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,48 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,53 kg,
 • cukier biały 4 kg,
 • olej rzepakowy 5 l.

PODSUMOWANIE POPŻ PODPROGRAM 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach przy współpracy z CARITAS Archidiecezji Katowickiej realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

W ramach działań na rzecz włączenia społecznego uczestników programu  POPŻ 2019 było zorganizowanie spotkania integracyjnego, które miało miejsce dnia 7 grudnia 2019r. W ramach spotkania uczestnicy brali udział w Jasełkach oraz Kiermaszu Bożonarodzeniowym.

Do udziału w POPŻ PODPROGRAM 2019 miała prawo każda osoba, która spełniła kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i której dochód nie przekroczył 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

W sumie zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2019 było w Gminie Bojszowy było 129 osób.
Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły spożywcze, które wydawane były cyklicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach w formie bezpłatnych paczek żywnościowych.

Paczka żywnościowa obejmowała m.in.: groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kaszę gryczaną, herbatniki maślane, mleko, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynkę drobiową, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały olej rzepakowy oraz gołąbki w sosie pomidorowym.

Wydano łącznie 6.879,57 kg żywności.