popz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje osoby uczestniczące
w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2016, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD, iż będą organizowane warsztaty w ramach działań towarzyszących.

Warsztaty odbywać się będą w Jedlinie, przy ul. Ks. Grycmana 1, w terminach:

  1. 21 listopada 2016r. od godz. 9.00 do godz. 00
  2. 7 grudnia 2016r. od godz. 9.00 do 13.00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

plakatpopz