Karta Dużej Rodziny jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:

1) wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym „kartą tradycyjną”, lub

2) realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych lub publicznej aplikacji mobilnej, zwanym „kartą elektroniczną”.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wnioski mieszkańców Gminy Bojszowy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach.

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

https://www.gov.pl/web/mobywatel/karta-duzej-rodziny-mkdr

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu

oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach:

https://cus.bojszowy.pl/bip/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw