ROK 2023

Zapytanie o cenę nr 1/ZC/CUS/2023 z dnia 08.02.2023r.załącznik nr 1

Zapytanie o cenę nr 2/ZC/CUS/2023 z dnia 08.02.2023r. – załącznik nr 1

Zapytanie o cenę nr 3/ZC/CUS/2023 z dnia 23.06.2023r. – załącznik nr 1

Zapytanie o cenę nr 4/ZC/CUS/2023 z dnia 23.06.2023r. – załącznik nr 1

Zapytanie o cenę nr 5/ZC/CUS/2023 z dnia 23.06.2023r. – załącznik nr 1

 

ROK 2022

Zapytanie o cenę nr 1/ZC/CUS/2022 z dnia 07.03.2022r.załącznik nr 1

Zapytanie o cenę nr 2/ZC/CUS/2022 z dnia 07.03.2022r. – załącznik nr 1

Zapytanie o cenę nr 3/ZC/CUS/2022 z dnia 31.03.2022r.załącznik nr 1

Zapytanie o cenę nr 4/ZC/CUS/2022 z dnia 31.03.2022r.załącznik nr 1

Zapytanie o cenę nr 5/ZC/CUS/2022 z dnia 09.05.2022r.załącznik nr 1

Zapytanie o cenę nr 6/ZC/CUS/2022 z dnia 23.05.2022r.załącznik nr 1

Zapytanie o cenę nr 7/ZC/CUS/2022 z dnia 03.06.2022r.załącznik nr 1      aktualizacja z dnia 08.06.2022r.

Zapytanie o cenę nr 8/ZC/CUS/2022 z dnia 08.06.2022r.załącznik nr 1

Zapytanie o cenę nr 9/ZC/CUS/2022 z dnia 07.07.2022r.załącznik nr 1

Zapytanie o cenę nr 10/ZC/CUS/2022 z dnia 14.09.2022r.załącznik nr 1

Zapytanie o cenę nr 11/ZC/CUS/2022 z dnia 18.10.2022r.załącznik nr 1

Zapytanie o cenę nr 12/ZC/CUS/2022 z dnia 30.12.2022r.załącznik nr 1

Zapytanie o cenę nr 13/ZC/CUS/2022 z dnia 30.12.2022r.załącznik nr 1

Zapytanie o cenę nr 14/ZC/CUS/2022 z dnia 30.12.2022r.załącznik nr 1

ROK 2021

Zapytanie o cenę  nr 1/ZC/GOPS/2021 z dnia 23.07.2021r.

Zapytanie o cenę nr 2/ZC/GOPS/2021 z dnia 18.08.2021r.