Projekt – Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Bojszowy”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz  ograniczenia skutków…

Infolinia dla osób bezdomnych

Centrum Usług Społecznych w Bojszowach informuje, iż w związku z prowadzonymi działaniami w zakresie ochrony ludności podczas nadchodzącej zimy, wzorem lat ubiegłych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach z dniem 1 listopada br. uruchomiona została infolinia o bezpłatnym trzycyfrowym numerze telefonu 987 (zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), obsługiwana całodobowo przez służbę dyżurną Wojewódzkiego Centrum…

Konkurs fotograficzny: Bojszowy w jesiennym obiektywie.

ORGANIZATOR: Centrum Usług Społecznych w Bojszowach  CEL: celem konkursu jest promocja Gminy Bojszowy,  instytucji w gminie, zachęcanie do kreatywnych i twórczych działań, zwłaszcza na niwie lokalnej,  ekologia- spacery, piękno natury.  Warunki uczestnictwa w Konkursie  Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Bojszowy, dla amatorów jak i profesjonalistów.  ZADANIE: wykonanie ZDJĘĆ – odnoszących się do tematyki konkursu. …

Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023

Centrum Usług Społecznych w Bojszowach informuje mieszkańców Gminy Bojszowy, iż od 1 września do 15 września 2022 roku w siedzibie CUS w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38, przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023. Stypendium szkolne przysługuje : uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych…