Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął nabór wniosków o udział w pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w pilotażu oraz treść Regulaminu pilotażu wraz z załącznikami: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzial-w-pilotazu-standardow-funkcjonowania-warsztatow-terapii-zajeciowej/ Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/raporty-i-opracowania/standardy-funkcjonowania-warsztatow-terapii-zajeciowej-luty-2022-r-wstepna-wersja-przygotowana-do-pilotazu/ Ogłoszenie o naborze wniosków zostało także opublikowane na głównej stronie PFRON: www.pfron.org.pl   Więcej informacji o…

ZUS wypłaci RKO i 500+

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. ZUS przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+. RKO – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie…

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące badania społecznego pn. „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Bojszowy” realizowanego w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Termin konsultacji: 09.09.2021 r. – 16.09.2021 r.…

Nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje, iż  można składać  wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  i  o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy 2021/2022. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie (zgodnie z art. 9…

Nabór wniosków na stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje mieszkańców Gminy Bojszowy, iż od 1 września do 15 września 2021 roku w siedzibie Ośrodka w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38, przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Stypendium szkolne przysługuje : uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach…