Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiet dotyczących działań podejmowanych  przez Centrum Usług Społecznych w Bojszowach oraz oceny jakości usług społecznych realizowanych w gminie Bojszowy.

ANKIETA dla klientów CUS w Gminie Bojszowy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO3FP33vCf_fP52ndcgWWK7U8f2u55ujZz8LND3jVlkOsocA/viewform?usp=sf_link


ANKIETA dla mieszkańców Gminy Bojszowy niekorzystających z CUS
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM7kQ4KlADNedy_I2XqheI0wW6TNkfLiAc8I8BQ6voZ5Cpqg/viewform?usp=sf_link