PROGRAM „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

 

Program Przyjaciele Zippiego przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 – 9 lat. Składa się
z 24 spotkań trwających 45 minut. Program rozwija umiejętności społeczne i emocjonalne dzieci. Składa się z 6 części, które mają następujące cele:

  1. Uczucia – doskonalenie u dzieci zdolności rozpoznawania uczuć i określania strategii radzenia sobie z nimi.
  2. Komunikacja – doskonalenie u dzieci zdolności komunikowania własnych uczuć.
  3. Przyjaźń – doskonalenie u dzieci zdolności nawiązywania przyjaźni oraz radzenia sobie
    z odrzuceniem i samotnością.
  4. Rozwiązywanie konfliktów – doskonalenie u dzieci zdolności rozwiązywania konfliktów.
  5. Przeżywanie zmiany i straty – doskonalenie u dzieci zdolności radzenia sobie ze zmianą
    i stratą.
  6. Umiemy sobie radzić z trudnościami – doskonalenie u dzieci umiejętności wykorzystywania rozmaitych strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Zajęcia odbywają się zgodnie z programem na podstawie zeszytów metodycznych, ilustracji do opowiadań, arkuszy ćwiczeń oraz ćwiczeń domowych. Zajęcia mają swoją strukturę określoną w zeszytach metodycznych. Miejsce realizacji programy oznaczone jest plakatami, w miejscu tym jest kącik z głównym bohaterem Zippim  (maskotka). Dzieci na koniec realizacji programu otrzymują dyplomy i symboliczne korony. Z każdego spotkania gromadzone są arkusze ćwiczeń wypełniane przez dzieci. Program realizowany jest do końca danego roku szkolnego i kończy się sprawozdaniem.

Program realizowany był w roku szkolnych 2016/2017 w Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowej w Świerczyńcu.

Aktualnie program realizowany jest od października 2017r. w Oddziale Przedszkolnym
w Świerczyńcu, grupa Skrzaty (liczba dzieci: 25 osób).

Realizatorzy:

Weronika Maj, Edyta Pławecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach