AKADEMIA DOBREGO RODZICA I DOBREJ ZABAWY

Od roku 2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Bojszowach realizuje projekt pn. „Akademia Dobrego Rodzica i Dobrej Zabawy”.

Zapraszamy na nie maluchy w wieku do 4 lat, które są już gotowe do podjęcia nowych wyzwań wraz z rodzicami. Zajęcia są swojego rodzaju przygotowaniem do przedszkola – ich najważniejszym celem jest usamodzielnienie dziecka i zapewnienie mu bezstresowego startu w grupie przedszkolnej.

Czego uczą nasze zajęcia dzieci?

 • współdziałania w grupie dzieci,
 • zrozumienia dla potrzeb rówieśników,
 • poszanowania zasad panujących w grupie i przedszkolu,
 • a nade wszystko radości tworzenia, wynikającej z udziału w zabawach plastycznych i muzycznych.

Korzyści z zajęć dla dzieci:

 • zapewnia dzieciom dobry start w grupie rówieśniczej,
 • pozwala na stopniowe odzwyczajanie dzieci od ciągłej obecności rodziców, obniżanie lęku związanego z krótkotrwałym rozstaniem, zachęcanie dziecka do zostania pod opieką innej osoby,
 • rodzi się możliwość nawiązania więzi emocjonalnej między dzieckiem a rówieśnikami oraz dzieckiem a opiekunem,
 • rodzice mogą na bieżąco obserwować postępy swojego dziecka i rozmawiać o nich z psychologiem lub pedagogiem,
 • w trakcie zajęć koncentrujemy się na indywidualnych potrzebach dzieci, dlatego odbywają się one w małych grupach,
 • to też rozwój zdolności manualnych oraz rytmiczno-muzycznych dzieci,
 • bezpieczne warunki do działania, do uczenia się,
 • inspirujące otoczenie i pomysły na nowe zabawy,
 • wolność i przestrzeń dla aktywności, eksploracji,
 • kontakt z dziećmi (rówieśnicy i dzieci w rożnym wieku),
 • pierwsze pozytywne doświadczenie związane z przestrzenią publiczną, instytucją (kontakt z miejscem, z dziećmi, z dorosłymi),
 • robienie czegoś z niczego,
 • poważne traktowanie ze strony dorosłych,
 • możliwość łatwiejszej adaptacji w przedszkolu.

Korzyści dla rodzica/opiekuna:

 • dostrzeżenie wartości bycia rodzicem,
 • nowe interesujące miejsce dla aktywności swojego dziecka,
 • możliwość zobaczenia dziecka w kontekście społecznym,
 • pomysły na twórcze, inspirujące zabawy z dzieckiem,
 • przestrzeń do bycia dobrym, aktywnym rodzicem,
 • dostęp do specjalistów zajmujących się rozwojem dzieci,
 • zdanie sobie sprawy z tego, jak ważne dla rozwoju dziecka mogą być zwykłe, codzienne czynności,
 • możliwość wymiany konkretnych informacji dotyczących wychowania dziecka itp.,
 • wsparcie grupy,
 • możliwość obserwacji etapów rozwoju dzieci w rożnym wieku,
 • umiejętność twórczego rozwiązywanie problemów,
 • trening umiejętności wychowawczych,
 • możliwość działania na rzecz innych dzieci (np. akcja społeczna),
 • wzrost poczucia własnej wartości,
 • możliwość i okazję do włączenia się w życie społeczne,
 • odnalezienie dziecka w sobie,
 • zwiększenie zaangażowania rodziny w sprawy dzieci.

 

 

Korzyści dla społeczności lokalnej:

 • nowa forma edukacji,
 • świadomość wagi edukacji dzieci od urodzenia,
 • podniesienie prestiżu gminy,
 • możliwość sensownego wykorzystania, zagospodarowania zasobów lokalowych,
 • łatwiejsza, łagodniejsza adaptacja dzieci do przedszkola, szkoły (a tym samym praca nauczycieli),
 • aktywni członkowie społeczności,
 • okazja do rozmowy na tematy dotyczące wszystkich mieszkańców,
 • zdrowe i aktywne dzieci,
 • nowa forma profilaktyki społecznej – oszczędniejsza, całościowa, systemowa (dotyczącą całej rodziny), bardziej skuteczna,
 • forma wsparcia kobiet – matek np. aktywizacja zawodowa,
 • możliwość wykorzystania różnorodnych umiejętności rodziców.