Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej w ramach PO PŻ

Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018 Caritas Archidiecezji Katowickiej ogłasza otwarty nabór organizacji partnerskiej lokalnej (OPL) zainteresowanej realizacją działań oraz dystrybucji artykułów spożywczych na terenie Gminy Bojszowy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO…

Warsztaty kulinarne – relacja

Dnia 18 grudnia 2017r. w Jedlinie, przy ul. Ks. Grycmana 1 odbyły się warsztaty, które przeprowadził Caritas Archidiecezji Katowickiej. Tematem przewodnim pierwszego spotkania było: „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”. Warsztaty nie miały tylko charakteru teoretycznego,  ale również uczestnicy mogli w praktyce przygotować wybrane potrawy. Mimo tak krótkiego czasu, ponieważ warsztaty trwały tylko 2 godziny, uczestnicy przegotowali:…

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa zmiana kryterium dochodowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących  uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby…

Warsztaty kulinarne, dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje  osoby  uczestniczące w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD, iż  będą organizowane  warsztaty kulinarne (pokazujące   różne  możliwości  przygotowania potraw  i  wykorzystania  artykułów  spożywczych), warsztaty dietetyczne i dotyczące  zdrowego  żywienia  (programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadam zdrowego…

Pomoc żywnościowa

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020   POMOC ŻYWNOŚCIOWA SKIEROWANA JEST DO: Osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł…