Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa zmiana kryterium dochodowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących  uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby…