Pomoc dla bezdomnych

W okresie zimowym warunki atmosferyczne stanowią wyjątkowe zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, w związku z powyższym podajemy numery telefonów, pod którymi można uzyskać informacje o możliwości pomocy potrzebującym w okresie zimowym na terenie województwa śląskiego. Informację o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia można uzyskać dzwoniąc na CAŁODOBOWY BEZPŁATNY NUMER 987 Numery alarmowe przydatne w sytuacjach zagrożenia: 997 – POLICJA 999 – SŁUŻBY RATUNKOWE…

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM   CELEM OGÓLNYM PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PODPROGRAMU 2018 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie październik 2018 – czerwiec 2019, a jego celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja…

Akademia Dobrego Rodzica i Dobrej Zabawy

We wrześniu rozpoczęła się kolejna edycja projektu socjalnego „Akademia Dobrego Rodzica i Dobrej Zabawy”. Maluchy w wieku do 4 lat, gotowe do podjęcia nowych wyzwań oraz ich rodzice mają możliwość w sposób konstruktywny wspólnie spędzić czas. Dzięki tym zajęciom dzieci przygotowują się do pójścia przedszkola – ich najważniejszym celem jest usamodzielnienie dziecka i zapewnienie mu…

Konferencja dotycząca działalności Dziennego Domu Senior + w Bojszowach

W dniu 09.10.2018r. przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach wzięli udział w zorganizowanej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach konferencji, na której efekty programów społecznych podsumowali sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Zorganizowana w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach konferencja była także okazją do…

Sposób na nudę

Gmina Bojszowy od 1 lipca 2018r. do 31 grudnia 2018r. realizuje zadanie wsparte przez Województwo Śląskie w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 pn. „Sposób na nudę”. W ramach zadania Województwo Śląskie udzieliło Gminie Bojszowy pomocy finansowej w…

Świetlica naszym domem

Gmina Bojszowy od 1 lipca 2018r. do 31 grudnia 2018r. realizuje zadanie wsparte przez Województwo Śląskie w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 pn. „Świetlica naszym domem”. W ramach zadania Województwo Śląskie udzieliło Gminie Bojszowy pomocy finansowej w…

Portal Emp@tia – informacje

Szanowni Państwo, coraz częściej mamy pytania od Obywateli, jakie sprawy mogą Oni załatwić drogą elektroniczną przez portal empatia.mpips.gov.pl oraz przez jakie Banki można składać wnioski 500+ i świadczenie Dobry Start. Przygotowane zostały dla Państwa do wykorzystania dwa zestawienia: Wnioski elektroniczne jakie można przesłać przez Portal Emp@tia (mpips.gov.pl) do Jednostek Organizacyjnych, Pomocy Społecznej (JOPS)/ Urzędów realizujących…

Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej w ramach PO PŻ

Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018 Caritas Archidiecezji Katowickiej ogłasza otwarty nabór organizacji partnerskiej lokalnej (OPL) zainteresowanej realizacją działań oraz dystrybucji artykułów spożywczych na terenie Gminy Bojszowy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO…