W dniu 09.10.2018r. przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach wzięli udział w zorganizowanej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach konferencji, na której efekty programów społecznych podsumowali sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Zorganizowana w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach konferencja była także okazją do podsumowania innych programów wspierających polskie rodziny.

W spotkaniu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim udział wzięli także wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, pełnomocnik wojewody śląskiego ds. rodziny Maria Nowak i samorządowcy z regionu, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w realizacji rządowych programów społecznych. Wśród prelegentów była również Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach Pani Anna Młocek, która zaprezentowała działalność Dziennego Domu Senior + w Bojszowach.

Prezentacja dotycząca Dziennego Domu Senior+ w Bojszowach wzbudziła zainteresowanie i uznanie ze strony przedstawiciela Ministerstwa oraz Wojewody, którzy zapowiedzieli odwiedziny bojszowskich seniorów.

Źródło: http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/efekty-polityki-spolecznej-w-slaskiem