Senior +  w Gminie Bojszowy

W dniu 16 lutego 2018r. przy udziale znakomitych gości nastąpiło uroczyste i oficjalne otwarcie pierwszego w powiecie bieruńsko – lędzińskim Dziennego Domu Senior+ w Międzyrzeczu przy ul. Żubrów 23.

Gości przywitał Wójt Gminy Bojszowy  – Henryk Utrata. W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in.  Maria Nowak – Doradca Wojewody Śląskiego ds. Polityki Senioralnej i Społecznej, Michał Pienta – Dyrektor Wydziału  Rozwoju i Współpracy Terytorialnej ŚUW w Katowicach, Anna Wilk – Koordynator Programu w ŚUW w Katowicach , ksiądz – Andrzej Słabkowski, Marek Kumor – Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy, Radni Gminy Bojszowy, Anna Polko – Skarbnik Gminy, Longina Giedwiłło – Sekretarz Gminy Bojszowy  oraz dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Poświęcenia odremontowanego obiektu i modlitwę odmówił ksiądz proboszcz parafii w Międzyrzeczu p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Aktu otwarcia – symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata wraz z Panią Marią Nowak i Panem Michałem Pienta.

Powstanie Domu było możliwe dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020. Gmina otrzymała dotację na adaptację pomieszczeń i wyposażenie w kwocie 300 000,00 zł. Projekt jest realizowany pod nazwą Utworzenie oraz wyposażenie Dziennego Domu „Senior +”  na terenie Gminy Bojszowy”

Jak zakłada program funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +”, z  placówki będą korzystać seniorzy powyżej 60. roku życia, już nieaktywni zawodowo. Do dyspozycji seniorów jest m.in. sala do rehabilitacji ruchowej, kuchnia, pokój dzienny, pokój do indywidualnej terapii, pomieszczenie klubowe. Seniorzy będą mogli spędzać tu od poniedziałku do piątku osiem godzin dziennie, korzystając z zajęć edukacyjnych, kulturalnych i ruchowych. Każdy z seniorów otrzyma posiłek, a czas wolny pomiędzy zajęciami spędzić można będzie w pomieszczeniu klubowym z biblioteczką i komputerami z dostępem do Internetu.

Pomocą seniorom służyć będzie m.in. fizjoterapeuta, dietetyk, psycholog, terapeuta zajęciowy.