Program „Opieka wytchnienia – edycja 2021” jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach przystąpił do Programu „Opieka wytchnienia – edycja 2021”.  Gmina otrzymała na realizację Programu kwotę 23 505,50 zł.

W związku z powyższym informujemy członków rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych,  o możliwości przystąpienia do Programu. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. W ramach Programu 6 opiekunów osób zależnych będzie mogło skorzystać ze 120 godzin wsparcia.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia, proszone są o zgłoszenie się do pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka. Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 328 93 05 w godzinach urzędowania Ośrodka.