Osoby doświadczające przemocy domowej często nie przyznają się do swojego problemu, nie szukając tym samym żadnej pomocy i pozostając ofiarą. Istnieje wiele instytucji, które specjalizują się w ochronie osób krzywdzonych. Jeżeli znajdujesz się w takiej sytuacji, nie wstydź się prosić o pomoc. Problem ten dotyka wielu osób, nie musisz zostać z nim sam/sama.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia” : (22) 668 70 00 (działa w dni powszednie: 14:00 – 22:00), 801-120-002 (czynny pon-sob: 8:00-22:00, nd i święta: 8:00-16:00, www.niebieskalinia.pl

Biuro Rzecznika Praw Dziecka :
ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa
tel: (22) 583 66 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15 – 16.15,www.brpd.gov.pl, e-mail: rpd@brpd.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich :
Aleja Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa
tel: (22) 55 17 700, (22) 55 17 760 poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00, wtorki – piątki w godzinach od 9.00 do 15.00
www.brpo.gov.pl, www.pomoc.rpo.gov.pl, e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Centrum Praw Kobiet:
ul. Wilcza 60 lok.19, 00-679 Warszawa
tel: (22) 622-25-17, www.cpk.org.pl,

Punkt Interwencji Kryzysowej w Bojszowach:
mający siedzibę w GOPS w Bojszowach,
ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec
czynny w godz. urzędowania Ośrodka, tel: 32/328-93-05)