slaskie1

Gmina Bojszowy od 1 lipca 2018r. do 31 grudnia 2018r. realizuje zadanie wsparte przez Województwo Śląskie w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 pn. „Sposób na nudę”.

W ramach zadania Województwo Śląskie udzieliło Gminie Bojszowy pomocy finansowej w wysokości 18 370,00 zł., z przeznaczeniem na wsparcie działalności Placówki Wsparcia Dziennego – Klub Młodzieżowy.