pomoc zywnosciowa21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących  uprawnione
są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i  których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej (1268 dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł  dla osoby
w  rodzinie).

Artykuły spożywcze przekazywane są w formie paczek żywnościowych,  w których znajdują się min.: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek
z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Paczki żywnościowe wydawane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bojszowach.

Ponadto w ramach środków towarzyszących, odbędą się warsztaty dotyczące m.in.:

1) ) wzmacniania samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego,
2) integracji społecznej przez włączanie beneficjentów w funkcjonowanie społeczności lokalnych skupionych wokół żywności i żywienia,

3) podnoszenie wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia beneficjentów oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności, jako elementu zmniejszania ubóstwa
i wykluczenia społecznego.

 

Szczegółowych informacji dotyczących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach,

ul. Sierpowa 38, 43 – 220 Świerczyniec lub pod nr telefonu 32 328 93 05.