Pomoc żywnościowa

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020   POMOC ŻYWNOŚCIOWA SKIEROWANA JEST DO: Osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł…