pomoc zywnosciowa1

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA SKIEROWANA JEST DO:

  • Osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

JAK UZYSKAĆ POMOC:

  • Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy, proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43 – 220 Świerczyniec

WYDAWANIE PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH:

  • Pomoc żywnościowa wydawana będzie w formie paczek żywnościowych od czerwca 2015r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach.

SKARGI DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI DYSTRYBUCJI MOŻNA KIEROWAĆ DO:

 

  • Śląskiego Banku Żywności, ul. Janasa 15, 41-500 Chorzów

Tel. (32) 247 12 65

  • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Tel. (22) 661 10 00

Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym