Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje Mieszkańców Gminy, iż od 1 września 2015 roku
do 15 września 2015 roku przyjmowane będą w siedzibie Ośrodka wnioski o ustalenie prawa do stypendium
szkolnego na rok szkolny 2015/2016.