Projekt – Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Bojszowy”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz  ograniczenia skutków…

Infolinia dla osób bezdomnych

Centrum Usług Społecznych w Bojszowach informuje, iż w związku z prowadzonymi działaniami w zakresie ochrony ludności podczas nadchodzącej zimy, wzorem lat ubiegłych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach z dniem 1 listopada br. uruchomiona została infolinia o bezpłatnym trzycyfrowym numerze telefonu 987 (zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), obsługiwana całodobowo przez służbę dyżurną Wojewódzkiego Centrum…

Konkurs fotograficzny: Bojszowy w jesiennym obiektywie.

ORGANIZATOR: Centrum Usług Społecznych w Bojszowach  CEL: celem konkursu jest promocja Gminy Bojszowy,  instytucji w gminie, zachęcanie do kreatywnych i twórczych działań, zwłaszcza na niwie lokalnej,  ekologia- spacery, piękno natury.  Warunki uczestnictwa w Konkursie  Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Bojszowy, dla amatorów jak i profesjonalistów.  ZADANIE: wykonanie ZDJĘĆ – odnoszących się do tematyki konkursu. …

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

24.09.2022r.1. Udział w rajdzie rowerowym mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie rowerowym za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, tylko jadąc na całej trasie rajdu pod stałą opieką osoby dorosłej, która ukończyła 21 lat. 2. Każdy uczestnik przed startem rajdu rowerowego ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest…

Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023

Centrum Usług Społecznych w Bojszowach informuje mieszkańców Gminy Bojszowy, iż od 1 września do 15 września 2022 roku w siedzibie CUS w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38, przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023. Stypendium szkolne przysługuje : uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych…