Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Bojszowach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie usług społecznych w 2022 roku.

Szczegółowe informacje na stronie BIP