7 listopada 2017 r. w Gminnej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu w ramach projektu „Tak dla edukacji w Gminie Bojszowy” zorganizowano dla uczniów klas od I do III warsztaty z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz z zakresu pierwszej pomocy.