Konsultacje społeczne dotyczące badania społecznego pn. „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Bojszowy” realizowanego w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Termin konsultacji: 09.09.2021 r. – 16.09.2021 r.

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Formularz konsultacji

Diagnoza – Raport końcowy