Informuje się, iż z dniem 1 stycznia 2018r. Marszałek Województwa Śląskiego przekazał Wojewodzie Śląskiemu zadania z zakresu koordynacji zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.

W związku z powyższym od 2 stycznia 2018r. zadanie koordynacji ww. świadczeń realizuje Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII wraz z zespołem do spraw weryfikacji uprawnień i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych PSXIIa w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, mieszczącego się pod niżej wskazanym adresem:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Polityki Społecznej

Powstańców 41a

40 – 024 Katowice

 

Telefon kontaktowy: 32 606 33 56

                                    32 606 33 65