Przejęcie zadań Marszałka Województwa Śląskiego przez Wojewodę Śląskiego

Informuje się, iż z dniem 1 stycznia 2018r. Marszałek Województwa Śląskiego przekazał Wojewodzie Śląskiemu zadania z zakresu koordynacji zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego. W związku z powyższym od 2 stycznia 2018r. zadanie koordynacji ww. świadczeń realizuje Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII wraz z zespołem do spraw weryfikacji…

Aby nadal otrzymywać świadczenia – złóż wniosek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje, iż  1 sierpnia 2017 r., to data początku składnia wniosków o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+” i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r. Ponadto od 1 sierpnia br., osoby zainteresowane  mogą również składać wnioski o zasiłki rodzinne i…