REALIZACJA 500+

GOPS w Bojszowach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożone w tutejszym organie w okresie od kwietnia do maja 2016 r. rozpatrywane są na bieżąco. W przypadku konieczności uzyskania bądź weryfikacji dochodów od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych drogą pisemną, termin rozpatrywania wniosku zostaje wydłużony do czasu otrzymania powyższych informacji.

Wnioski złożone z brakami formalnymi rozpatrywane zostają po dostarczeniu wymaganych dokumentów/uzupełnieniu przez wnioskodawcę.

Szczegółowe informacje o etapie realizacji wniosku można uzyskać w siedzibie GOPS w Bojszowach lub pod nr telefonu 32 328 93 05.

Informujemy również, iż od lipca 2016 r. świadczenia wychowawcze wypłacane będą w trzeciej dekadzie każdego miesiąca.