GOPS w Bojszowach informuje, iż wypłata świadczenia wychowawczego 500+ planowana jest do dnia 22. sierpnia