Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje Mieszkańców Gminy, iż od sierpnia 2016 roku przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, świadczenia przysługujące za październik wypłacone będą do dnia 31 października, natomiast w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, świadczenia przysługujące za październik wypłacone zostaną do dnia 30 listopada.