ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ 2018

Działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ”Prawo zamówień publicznych” (j.t. Dz.U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym, którego przedmiotem jest:

Świadczenie usług tymczasowego schronienia dla 4 osób bezdomnych oraz potrzebujących (łącznie kobiet i mężczyzn) w postaci : schroniska dla bezdomnych.

Więcej informacji