Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje, iż  1 lipca 2018 r., to data początku składnia wniosków drogą elektroniczną  (bankowość elektroniczna, Emp@tia, ePuap, PUE ZUS)  o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+” i  „Dobry start”, a także o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i  świadczenia rodzinne na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy.

 

Ponadto od 1 sierpnia br., osoby zainteresowane  mogą składać wnioski drogą tradycyjną (w wersji papierowej).

Druki wniosków i załączników dostępne są w siedzibie GOPS w Bojszowach lub do pobrania ze strony internetowej GOPS oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

https:// gops.bojszowy.pl/bip/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/