W GOPS w Bojszowach prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

REJESTRY:

 • Rejestry wniosków
 • Rejestry decyzji
 • Rejestry zaświadczeń
 • Rejestry wywiadów
 • Rejestry postanowień
 • Rejestry zawiadomień
 • Rejestry wezwań
 • Rejestry teczek
 • Rejestr pieczęci
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr ksero
 • Rejestr kontroli
 • Rejestr czasopism i książek
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr szkoleń pracowników
 • Rejestr wyjść służbowych
 • Rejestr kluczy
 • Rejestr haseł

EWIDENCJE:

 • Ewidencja wysłanych upomnień
 • Ewidencja tytułów wykonawczych
 • Ewidencja znaczków pocztowych
 • Ewidencja pracowników
 • Ewidencja spisów zdawczo odbiorczych