Centrum Usług Społecznych w Bojszowach informuje, że od dnia 4 stycznia br. przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.

 

Do pobrania: Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Pytania i odpowiedzi