Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje, iż  od 1 lipca można składać wnioski drogą elektroniczną  (bankowość elektroniczna, Emp@tia, PUE ZUS)  o świadczenie z rządowego Programu „Dobry start  300+” na rok szkolny 2020/2021, a także o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i  świadczenia rodzinne na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy 2020/2021.

Ponadto od 1 sierpnia br., osoby zainteresowane  mogą składać wnioski drogą tradycyjną (w wersji papierowej).

Druki wniosków i załączników dostępne są w siedzibie GOPS w Bojszowach lub do pobrania ze strony internetowej GOPS oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

UWAGA!

Świadczenie wychowawcze 500+ co do zasady przyznane jest do 31 maja 2021r., zatem wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2021r., należy składać w terminie od dnia 1 luty 2021r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 328 93 05.