W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach zakończono procedurę wyboru projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na 2019 rok.

Grupa robocza ds. oceny wniosków o dofinansowanie projektów lokalnych w ramach programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka oceniła 47 wniosków nadesłanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Miło nam poinformować, że wśród 20 projektów przesłanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znalazł się projekt „Edukacja bliżej mieszkańców” Gminy Bojszowy.

Wybrane projekty zostały przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Międzyresortowy Zespół ds. Programu – koordynujący i monitorujący wdrażanie programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka, działający przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji – dokona analizy i oceny przedłożonych przez wojewodów projektów. Po wyłonieniu najlepiej ocenionych projektów, Minister Finansów uruchomi środki z rezerwy celowej budżetu państwa w celu przekazania ich do budżetu wojewodów zgodnie z informacjami z MSWiA oraz wnioskami otrzymanymi z urzędów wojewódzkich.