Na stronie internetowej MSWiA opublikowana została informacja o zaakceptowaniu przez Mariusza Błaszczaka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dofinansowania projektów zgłoszonych przez Wojewodów w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka.

W wyniku prac grup roboczych (eksperckich) wyłonionych zostało 99 projektów. Z województwa śląskiego wybrano następujący projekt zarekomendowany przez grupę ds. oceny wniosków o dofinansowanie projektów lokalnych realizowanych w ramach programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka:

cel obligatoryjny 1b: modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych / w okolicach przejść dla pieszych)

 

Lp. Nazwa projektu
Podmiot zgłaszający Wnioskowana kwota dofinansowania (zł)
1 „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 6 przejść dla pieszych w Rydułtowach” Miasto Rydułtowy 100 000

 

 

 

Cel szczegółowy nr 3: Edukacja dla bezpieczeństwa

Lp. Nazwa projektu
Podmiot zgłaszający Wnioskowana kwota dofinansowania (zł)
1 „Tak dla edukacji w gminie Bojszowy” Gmina Bojszowy 65 450

 

 

cel dodatkowy: wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych (seniorów)

Lp. Nazwa projektu
Podmiot zgłaszający Wnioskowana kwota dofinansowania (zł)
1 „Edukacja na rzecz bezpieczeństwa seniorów w województwie śląskim” Instytut Przedsiębiorczości z Chorzowa 80 290

 

 

Łączna kwota dofinansowania śląskich projektów to 245 740 zł