Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje mieszkańców Gminy Bojszowy, iż od 1 września do 15 września 2020 roku w siedzibie Ośrodka w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38, przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Stypendium szkolne przysługuje :

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć w sierpniu br. kwoty 528,00 zł  netto na członka rodziny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 328 93 05.