Przed nami kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 22 do 28 lutego 2021 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych.

W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w Sądzie Rejonowym w Tychach w dniach 22-26 lutego w godz. 9.00-14.00 wyznaczeni asystenci sędziego i kuratorzy zawodowi udzielać będą bezpłatnych porad za pośrednictwem środków łączności na odległość (internet, telefon), 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą również uzyskać wsparcie od podmiotów, które świadczą pomoc finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Takim podmiotem w Tychach jest Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym mieszczący się przy ul. Barona 30.
Pełna lista organizacji jest dostępna pod adresem: https://funduszsprawiedliwosci.gov.pl