Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach – Dział Świadczeń Rodzinnch i Alimentacyjnych

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na podstawie złożonego wniosku.