PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO
ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE
W GMINIE BOJSZOWY

Witamy serdecznie na Naszej stronie

Świetlic Środowiskowych Gminy Bojszowy

Świetlica Środowiskowa jest placówką wsparcia dziennego. Wspiera rodziny przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi. Pod swoją opieką

mamy obecnie 150 wychowanków, nad którymi sprawujemy pieczę przez pięć dni w tygodniu przez cały rok. Terenem działań jest Gmina Bojszowy.

Uczęszczanie na zajęcia jest nieodpłatne.

Pomagamy dzieciom stworzyć warunki do nauki własnej, służymy pomocą zarówno przy odrabianiu zadań domowych jak i przy rozwijaniu ich inwencji twórczych. Celem świetlicy jest zagospodarowanie czasu wolnego. Staramy się dać dzieciom nadzieję na „lepsze jutro”, szczęście oraz pokazać, że nawet najskrytsze marzenia się spełniają. Dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień między innymi na zajęciach:

  • Muzycznych (nauka gry na perkusji, gitarze)
  • Tanecznych
  • Sportowych (tenis, samoobrona, narty, snowboard, windsurfing )
  • Ceramicznych
  • Plastycznych – szycie pluszaków, wyszywanie itp.