WYŁONIONO UCZESTNIKÓW/CZKI PROJEKTU

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Bojszowach, Projektu „Mała Gmina Dużo Może”, w okresie od stycznia 2014 roku do czerwca 2015 roku została przeprowadzona rekrutacja kandydatów/ek do projektu.

Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do udziału w Projekcie 8 osób, w tym 4 mężczyzn i 4 kobiety.

Na liście rezerwowej została umieszczona 1 osoba (1 mężczyzna).

FORMY WSPARCIA

MAJ 2014

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu dla Uczestników/czek Projektu „Mała Gmina Dużo Może” w pierwszym etapie jego realizacji zorganizowane zostały następujące formy wsparcia:

– zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, które trwać będą do czerwca 2014r.

– warsztaty grupowe z psychologiem, które odbędą się również w miesiącu czerwcu jak
również we wrześniu i październiku 2014r.

– trening wizażu i stylizacji, przeprowadzony zostanie w tym samym okresie jak warsztaty
z psychologiem

– trening rozładowania emocji, który realizowany będzie do sierpnia 2014r.

LIPIEC 2014

Rozpoczęto warsztaty z doradcą zawodowym, które zakończą się w sierpniu 2014r.

SIERPIEŃ 2014

W miesiącu sierpniu zorganizowano wyjazd integracyjny połączony ze specjalistycznym poradnictwem na mazury. Ponadto Uczestnicy/czki rozpoczęli/ęły udział w kursach zawodowych, m.in. tj.: kurs języka angielskiego zakończonego przystąpieniem do egzaminu nadającego certyfikat, prawa jazdy kat. B, stylizacji paznokci, obsługi wózka widłowego.

WRZESIEŃ 2014

Uczestnicy/czki rozpoczęli/ły kolejne kursy zawodowe, tj. kurs kosmetyczny, fryzjerstwa, florystyczny, języka niemieckiego zakończonego przystąpieniem do egzaminu nadającego certyfikat, operatora koparko-ładowarki, które trwać będą do listopada 2014r.

PAŹDZIERNIK 2014

Uczestnicy/czki uczestniczyli zakończyli zajęcia treningu wizażu i stylizacji oraz warsztaty
z psychologiem, kontynuują nadal kursy zawodowe.

LISTOPAD 2014

W miesiącu listopadzie zorganizowane zostały zajęcia treningu savoir-vivre, w ramach których Uczestnicy/czki wyjechali/ły na spektakl do Krakowa.

W ramach realizacji Projektu wszyscy/tkie Uczestnicy/czki Projektu ukończyli zaplanowaną ścieżkę rozwoju i otrzymali zaświadczenie o ukończeniu projektu.

GRUDZIEŃ 2014

W miesiącu grudniu rozpoczęła się druga edycja Projektu „Mała Gmina Dużo Może”
w związku z czym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje, że

w dniu 17 grudnia 2014r. w godz. od 07:30 do 15:30

w siedzibie Ośrodka przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie.

Projekt „Mała Gmina Dużo Może” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji
, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne.

 

WYŁONIONO UCZESTNIKÓW/CZKI PROJEKTU

Przeprowadzona została rekrutacja, na której wyłoniona została grupa Uczestników/czek Projektu. Do udziału w Projekcie zakwalifikowano 8 osób, w tym 5 kobiet i 3 mężczyzn.