kapital ludzki1

FORMY WSPARCIA

STYCZEŃ 2015

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu dla Uczestników/czek Projektu „Mała Gmina Dużo Może” w drugim etapie jego realizacji zorganizowane zostały następujące formy wsparcia:

– zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, które trwać będą do lutego 2015r.

– warsztaty grupowe z psychologiem, które odbędą się również w miesiącu luty jak
również w marcu i kwietniu 2015r.

– trening wizażu i stylizacji, przeprowadzony zostanie w tym samym okresie jak warsztaty
z psychologiem

– trening savoir-vivre, który odbędzie się również w miesiącu maju oraz czerwcu 2015r.

LUTY 2015

W miesiącu lutym zorganizowano wyjazd integracyjny połączony ze specjalistycznym poradnictwem w Beskidy.

MARZEC 2015

Rozpoczęto warsztaty z doradcą zawodowym, które zakończą się w kwietniu 2015r. Rozpoczęto również trening rozładowania emocji, który zakończy się w czerwcu 2015.

KWIECIEŃ 2015

Uczestnicy/czki rozpoczęli/ęły udział w kursach zawodowych, tj.: kurs języka angielskiego zakończonego przystąpieniem do egzaminu nadającego certyfikat, kurs języka szwedzkiego zakończonego przystąpieniem do egzaminu uprawniającego do uzyskania certyfikatu Europejskiego, kurs operatorów koparko-ładowarki oraz kurs prawa jazdy kat. B.

MAJ 2015

Uczestnicy/czki kontynuowali/ły udział w kursach zawodowych oraz brali/ły udział
w treningu savoir-vivre oraz rozładowania emocji.

CZERWIEC 2015

W miesiącu czerwcu w ramach treningu savoir – vivre Uczestnicy/czki wyjechali/ły na spektakl do teatru Variete w Krakowie.

Wszyscy/tkie Uczestnicy/czki Projektu ukończyli zaplanowaną ścieżkę rozwoju.