Na terenie Gminy Bojszowy działają Placówki Wsparcia Dziennego w następujących miejscowościach:

1) Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowa z siedzibą w Świerczyńcu
przy ul. Sierpowej 38. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 11:30 do 17:00

2) Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowa z siedzibą w Bojszowach
przy ul. Św. Jana 33a. Placówka jest czynna:
– poniedziałek
– czwartek
– piątek
od godziny 12:30 do 17:00
– wtorek
– środa
od godziny 11:30 do 17:00

3) Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowa z siedzibą w Międzyrzeczu
przy ul. Żubrów 23. Placówka jest czynna:
– poniedziałek od godziny 11:30 do 18:00
– od wtorku do piątku w godzinach od 11:30 do 16:00