Nowe świadczenie rodzinne

Nowe świadczenie rodzinne od 1 stycznia 2016r. – świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych.…

„Złotówka za złotówkę”

„Złotówka za złotówkę” – od 1 stycznia 2016 r. Rodziny ubiegające się o zasiłek rodzinny na dzieci, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie lub 664…