Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Pamiętaj! Jeżeli jesteś…

ZASIŁEK RODZINNY 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje Mieszkańców Gminy, iż od września 2015 roku przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za listopad wypłacone będą do dnia 30 listopada, natomiast w przypadku złożenia wniosku w…