REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

24.09.2022r.1. Udział w rajdzie rowerowym mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie rowerowym za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, tylko jadąc na całej trasie rajdu pod stałą opieką osoby dorosłej, która ukończyła 21 lat. 2. Każdy uczestnik przed startem rajdu rowerowego ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest…