Konkurs fotograficzny: Bojszowy w jesiennym obiektywie.

ORGANIZATOR: Centrum Usług Społecznych w Bojszowach  CEL: celem konkursu jest promocja Gminy Bojszowy,  instytucji w gminie, zachęcanie do kreatywnych i twórczych działań, zwłaszcza na niwie lokalnej,  ekologia- spacery, piękno natury.  Warunki uczestnictwa w Konkursie  Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Bojszowy, dla amatorów jak i profesjonalistów.  ZADANIE: wykonanie ZDJĘĆ – odnoszących się do tematyki konkursu. …

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

24.09.2022r.1. Udział w rajdzie rowerowym mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie rowerowym za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, tylko jadąc na całej trasie rajdu pod stałą opieką osoby dorosłej, która ukończyła 21 lat. 2. Każdy uczestnik przed startem rajdu rowerowego ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest…